Cenovnik

Cenovnik

CENOVNIK USLUGA

1. Kupanje psa + sečenje noktiju - 900 ,00

2. Kupanje + higijensko brijanje + sečenje noktiju - 1 200,00

3. Kupanje i šišanje psa I - 1 600,00

4. Kupanje i šišanje psa II - 2 000,00

5. Kupanje i šišanje psa III - 2 400,00

6. Sat čuvanja psa u vrtiću - 200,00

7. Tri sata čuvanja psa - 500,00

8. Čuvanje psa do 6 sati - 700,00

9. Dnevno čuvanje psa - 900,00

10. Dnevno čuvanje do 5 dana - 5 % popust - 855,00 dan

11. Dnevno čuvanje do 10 dana - 855,00 dan - 5 % popusta + GRATIS kupanje

12. Dnevno čuvanje preko 10 dana - 810,00 dan - 10% popusta + GRATIS kupanje

13. Dnevno čuvanje na mesec dana - 18 000,00

14. Prenoćište za psa od 1 – 3 noći - 1 400,00 noć

15. Prenoćište od 4 - 10 noći - *1 400,00 noć + GRATIS kupanje ili (- 5%)

16. Prenoćište od 11 – 15 noći - popust 5% + GRATIS kupanje - *1 330,00 noć

17. Prenočište za pse preko 15 noći - popust 10 % + GRATIS kupanje i šišanje - * 1 260,00 noć

18. Zakup prostora za proslavu ( tri sata ) - 5 000,00 din.

19. Dnevno čuvanje dva psa istog vlasnika - 1 800,00 din

20. Prenoćište za dva psa 1 – 3 noći - 2 300.00 din - noć

21. Prenoćište za dva psa do 10 noći – popust 5% GRATIS kupanje - * 2 185,00 noć

22. Prenoćište za dva psa preko 10 noći - popust 10% - * 2 070,00 noć

23. Skidanje kamenca kod psa ultrazvučnom četkicom bez anestezije - jedan tretman 3 800,00

24. Skidanje kamenca kod psa - dva vezana tretmana 4 500,00